ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Доброволното записване към схемата за сертифициране на възможността за проследяване на продуктите, представлява , за Master Italia S.p.a. , конкретен начин да се гарантира и докаже на потребителите , прозрачността на своята собствена търговска марка ATLANTIS и за насърчаване на информираната покупка. Проследен продукт е чист продукт с много специфична идентичност и определен произход . Следователно целта на Master Italia S.p.a. е да бъде напълно откровена по отношение на информацията , свързана с продукта относно : местата на изпълнение на основните етапи на производствения процес ; основните характеристики на продукта : име, номер на производство , година , името на вносителя и уебсайт. Сертифицирането на ПРОСЛЕДЯВАНЕТО, утвъредено и проверено от Търговската камара , гарантира за потребителите, “чист паспорт ” на продукта , чиято история , упомената на специален етикет , увеличава тяхната действителна стойност от гледна точка на качеството, безопасността и етиката.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!