ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Η Νομιμότητα, η διαφάνεια και ο έλεγχος συνιστούν τις βασικές ηθικές αρχές πάνω στις οποίες η Master Italia S.p.A. στηρίζει τον δικό της κώδικα επιχειρηματικής ηθικής. Η αναγνώριση, η κοινή χρήση και η αποδοχή αυτων των αξιών είναι ύψιστης σημασίας, όχι μόνο για την εγγυηση της άψογης λειτουργίας των εσωτερικών συνιστωσών, αλλά και για την διατήρηση μιας αληθοφανούς και σταθερής επιχειρηματικής αναγνώρισης.

Για την Master Italia S.p.a/Atlantis, η προσόχη στην δεοντολογική επιχειρηματική συμπεριφορά σημαίνει οτι όλες οι διαδικασίες σέβονται απαραίτητα τις αξίες της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την διαφοερτικότητα και απορρίπτει οποιαδήποτε μορφή διάκρισης λόγω φύλου, χρώματος, γλώσσας, πολιτισμικού υπόβαθρου, θρήσκείας και πολιτκών πεποιθήσεων.

Εν κατακλείδι, η Master Italia S.p.a υποστηρίζει τον σεβασμό, την δικαιοσύνη και την συνεργασία μέσα στην επιχείρηση ανάμεσα στους εργαζομένους και τους εξωτερικούς συνεργάτες με σκοπό την δημιουργία ενός λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας ανάμεσα στα διάφορα μέρη έτσι ώστε να επιτευχθουν οι κοινοί εμπορικοί σκοποί.

 

 

 

FSC

Η Master Italia S.p.a προωθεί τις ιδέες της βίωσιμότητας και της περιβαλλοντικής προστασίας. Προστατεύοντας το περιβάλλον και ταυτόχρονα επιτυγχάνοντας την σωστή ισορροπία ανάμεσα στην βιώσιμη ανάπτυξη και το οικονομικό αποτέλεσμα, εγγυούμαστε μια καλύτερη ζωή για την τωρίνη γενιά αλλά και αυτών που θα ακολουθήσουν. Για αυτόν τον λόγο η ενεργή συμμετοχή της Master italia S.p.a στην προώθηση της υπεύθυνης διαχείρησης δασών, όδηγησε στην πιστοποίηση μέσω της  FSC. Ο κατάλογος ATLANTIS 2015 είναι πιστοποιημένος από την FSC.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση εγγυάται οτι το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για FSC – certified προϊόντα προέρχεται από δάση που διαζειρίζονται κατάλληλα και υπεύθυνα σύμφωνα με τις αυστηρές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές νομοθεσίες, διαπιστευμένες απο το Forest Stewardship Council®.

 

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!