ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η επιχειρηματική δεοντολογία, η ποιότητα, η ασφάλεια και η βιωσιμότητα των προϊόντων της και οι πρακτικές της, αποτελούν για την Master Italia S.p.a. απαραίτητες αξίες. Για αυτόν τον λόγο Master Italia S.p.a. Έχει ξεκινήσει δίάφορες διαδικασίες πιστοποίησης σχετικά με την ποιότητα και την δεοντολογική αξία του προϊόντος.

Το SA8000, όπως και το SEDEX πληρούν τις προδιαγράφες έτσι ώστε να επικοινωνούν επαρκώς τις εταιρικές αξίες βάσει της Κοινωνικής Εταιρικής Υπευθυνότητας στην οποία η Master Italia S.p.a βασίζει όλα τις τις πρακτικές. Ο σκοπός της εταιρείας είναι η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, με την εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών σύμφωνα με το πλάνο Κοινωνικής Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Η ηθική δεοντολογία και προϊόντα είναι αλληλένδετα: Μία κοινωικα ηθική και υπεύθυνη εταιρική οργάνωση, σημαίνει ότι ο οργανισμός οφείλει να παράξει  ένα βιώσιμο προϊόν. Ο Στόχος της Master italia S.p.a ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των Α’ υλών, υλοποιείται με τα trademark BY YOUR SIDE (σε συμφωνία με την νομοθεσία REACH (EC), Νο. 1907/2006) και OEKO-TEX. Με την επεξεργασία των υλικών, μέσω εργαστηριακών ελέγχων, η Master Italia S.p.a εγγυάται την ποιότητα τους, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα τους.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

SA 8000

Η Master Italia S.p.a. διασφαλίζει στην αγορά της, την μέγιστη διάφανεια και αξιοπιστία με το SA certification 8000, το οποίο είναι το πρώτο διεθνές πιστοποιητικό των ηθικών και κοινωνικών δεσμεύσεων των οεργανισμών.

Η Master Italia S.p.a αποφάσισε να πιστοποιηθεί εθελοντικά με το SA 8000 θέλοντας να καταστήσει σαφές το σωστό και το, ηθικά, ποιοτικό έργο της, αλλά και για να ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές της.

Πιο συγκεκριμένα, η Master Italia S.p.a δεσμεύεται ότι το σύστημα management που εφαρμόζει, πληρεί όλες τις προυποθέσεις πο απορρέουν από το SA8000, οι οποίες είναι:

  • Παιδκή εργασία
  • Καταναγκαστική εργασία
  • Υγεία και ασφάλεια
  • Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης
  • Προκατάληψη
  • Πειθαρχικά μέτρα
  • Εργασιακό ωράριο
  • Μισθός
  • Σύστημα διοίκησης

Η Master Italia S.p.a προωθεί ενεργά την υοθέτηση από τους προμηθευτές της τις βασικές αρχές και κανονισμούς του SA8000.

Ποιότητα

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!