Ανιχνευσιμότητα

Η εθελοντική συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης του ”TRACEABILITY” των προϊόντων, απεικονίζει για την Master italia S.p.a έναν σαφή τρόπο για αν εγγυηθεί και να αποδείξει στους καταναλωτές την διαφάνεια του brandname ATLANTIS αλλά και για να ενισχύσει την αγοραστική τους επίγνωση. Ένα ”ανιχνεύσιμο” προϊόν, είναι ένα ”καθαρό” προϊόν με συγκεκριμένη ταυτότητα και προέλευση. Στόχος της Master Italia S.p.a είναι η ξεκάθαρη ειλικρίνεια των πληροφοριών που συνδέονται με το προϊόν: Οι εγκαταστάσεις που λαμβάνει χώρα η παραγωγική διαδικασία, τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων όπως: όνομα, σειρά παραγωγής, χρονιά, όνομα εισαγωγέα και ιστοσελίδα. Το πιστοποιητικό ”TRACEABILITY” το οποίο εκδίδεται και ελέγχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο, εγγυάται για τον καταναλωτή ένα ”καθαρό διαβατήριο” του προϊόντος, το οποίο διασφαλίζει την ποιότητά του, την ασφάλεια και αντικατοπτρίζει την κοινωνική υπεθυνότητα της εταιρείας.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!