EETTINEN KOODISTO

Laillisuus, avoimuus ja sisäinen valvonta ovat periaatteita joiden varaan Master Italia S.p.A.:n eettinen koodisto perustuu. Näiden pääperiaatteiden tunnistaminen, jakaminen ja hyväksyminen on tärkeää yrityksen sisäiselle toiminnalle ja myös yrityksen luotettavan ja vakaan maineen perusta.

Eettisen liiketoiminnan käytäntö merkitsee Master Italia S.p.A:lle keskeisten periaatteiden kunnioitusta kuten vapautta, ihmisarvon loukkaamattomuutta, erilaisuuden hyväksymistä ja syrjimättömyyttä. (tasa-arvoinen kohtelu riippumatta sukupuolesta, rodusta/etnisestä alkuperästä, kulttuurista, uskonnosta tai vakaumuksesta).

Master Italia S.p.A. edistää kunnioitusta, oikeudenmukaisuutta ja yhteistyötä työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa kesken, kannustaakseen ja sitouttaakseen eri tahot yhdessä tavoittelemaan yhtiön määrittelemiä tavoitteita.

 

FSC

Master Italia S.p.A. kannattaa kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua. Oikean tasapainon löytäminen ympäristöasioiden huomioimisen ja liiketoiminnan välillä parantaa meidän ja seuraavien sukupolvien elämänlaatua.

Master Italia S.p.A.:n kuvastoilla on FSC® sertifikaatti joka kertoo vastuullisesta metsienhoidosta. FSC® merkki takaa sen, että tuotteisiin käytetty materiaali on peräisin metsistä jotka on hoidettu vastuullisesti ja taloudellisesti kannattavasti, noudattaen tiukkoja ympäristö- ja yhteisöstandardeja joilla on Forest Stewardship Council® hyväksyntä.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!