CERTIFICIRANJE

Poslovna  etika, kvaliteta, sigurnost i održivost svojih proizvoda i akcija predstavlja za Master Italia S.p.a., važne vrijednosti. Zato je Master Italia S.p.a. započeo razne certifikacijske procese povezane uz etiku i kvalitetu proizvoda.

Standard SA8000, kao i online platforma Sedex susreću se sa potrebom isticanja i komuniciranja vrijednosti tvrtke u smislu društvene odgovornosti na kojem Master Italia S.p.a. temelji svoju svaku pojedinu radnju. Njegova svrha je stalno poboljšavanje radnih uvjeta u okviru poštivanja ljudskih prava i prava zaposlenika kroz uređenje unutarnje politike društvene odgovornosti.

Etika i proizvodi idu ruku pod ruku s istim ciljem: etički i odgovorno poslovna politika znači da poslovni subjekt ima za stvoriti siguran i održiv proizvod. Pravi zadatak Master Italia S.P.A. teži prema kvaliteti i sigurnosti materijala, rezultira u kvaliteti i sigurnosti žigova sa vašoj strane  (u skladu s REACH (EZ) propisima br. 1907/2006) i Oeko-Tex-om Obradom svojih materijala kroz laboratorijske kontrole, Master Italia S.p.a. jamči njihovu kvalitetu, sigurnost i održivost.

 

ETIKA

SA 8000

Master Italia S.p.a. Predstavlja se na tržištu s najvećom transparentnosti i pouzdanosti pomoću SA (Social Accountability) certifikata 8000, koji je prvi međunarodni standard za certificiranje etičke i socijalne obveze poduzeća.

Master Italia S.p.a. odlučio je nastaviti dobrovoljno prema SA 8000 certificiranju u želji da pokažu i prime na znanje izvana u ispravnost i moralne kvalitete svog rada , a i u pogledu razlikovanja u odnosu na konkurenciju.

Konkretno, Master Italia S.p.a. obvezala se da je njegov sustav upravljanja u skladu sa svim socijalnim uvjetima kako je propisano Uredbom SA8000, koji su:

  • Dječji rad
  • Prinudan rad
  • Zdravlje i sigurnost
  • Sloboda udruživanja i pravo kolektivnog pregovaranja
  • Diskriminacija
  • Stegovni postupak
  • Radni sati
  • Plaće
  • Sustav upravljanja

Master Italia S.p.a brine za podizanje svijesti svih svojih dobavljača o glavnim načelima propisa SA8000.

KVALITETA

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!