SERTIFIKATAI

Verslo etika, kokybė, saugumas ir savo gaminių bei veiksmų tvarumas, atspindi būtinas „Master Italia“ S.p.a. vertybes. Dėl šios priežasties, „Master Italia“ S.p.a.  pradėjo įvairius sertifikavimo procesus, susijusius su gaminio etika bei kokybe.

SA8000 standartas ir internetinė platforma SEDEX patenkina poreikį išryškinti ir perteikti įmonės vertybes, laikantis socialinės atsakomybės, kuria „Master Italia“ S.p.a. grindžia kiekvieną savo veiksmą. Tikslas yra nuolatinis darbo sąlygų gerinimas, gerbiant žmogaus ir darbuotojų teises, organizuojant vidinę socialinės atsakomybės politiką.

Etika ir produktai veikia koja kojon tuo pačiu greičiu: etiško ir atsakingo verslo politika reiškia, kad verslo įmonė turi sukurti saugų ir tvarų produktą. Tikroji „Master Italia“ S.p.a. užduotis, susijusi su medžiagų kokybe bei saugumu, bei jo įgyvendinimas davė rezultatą – kokybės ir saugumo prekės ženklai BY YOUR SIDE (pagal REACH (EB) reglamento nr. 1907/2006) ir OEKO-TEX. Apdirbdami savo medžiagas su laboratorine kontrole, „Master Italia“ S.p.a. garantuoja jų kokybę, saugumą ir tvarumą.

 

Etika

SA 8000

Master Italia S.p.A. savo veikloje rinkoje stengiasi išlaikyti kuo didesni skaidruma ir patikimuma, naudojant SA (Socialinio Atsakingumo) sertifikata 8000, kuris yra pirmas tarptautinis standartas imoniu etikos ir socialinio isipareigojimo sertifikavime. Master Italia S.p.A. nusprendė savanoriškai pradėti taikyti SA8000 sertifikavimą, tam kad parodytų ir būtų pripažinti už teisingumą bei moralinę darbo kokybę bei kitokį nei konkurentų požiūrį. Visų pirma, Master Italia S.p.A. Įsipareigojo, kad jų valdymo sistemoje būrų laikomasi visų socialinių reikalavimų, kaip numatyta SA8000 reikalavimuose, tai yra:

  • Vaikų darbo jėga
  • Priverstinė darbo jėga
  • Sveikata ir saugumas
  • Asociacijų laisvės ir kolektyvinių derybų teisė
  • Diskriminacija
  • Drausminės procedūros
  • Darbo valandos
  • Atlyginimas
  • Valdymo sistema

Master Italia S.p.A. rūpinasi, kad visi jų tiekėjai žinotų pagrindinius SA8000 principus.

KOKYBĖ

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!