KODEKS ETYCZNY

Legalność, Przejrzystość i Kontrola to podstawowe wartości etyczne, na których Master Italia S.p.a. opiera swój Kodeks etyczny. Uznawanie, podzielanie i akceptowanie tych wartości jest najważniejsze, nie tylko w celu zagwarantowania prawidłowej wewnętrznej dynamiki firmy, ale także w celu utrzymania wiarygodnej i trwałej reputacji firmy.

Przestrzeganie etyki w biznesie dla Master Italia S.p.a. oznacza poszanowanie takich wartości jak wolność, godność człowieka oraz szacunek dla różnorodności, a także odrzucanie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, język, kulturę, religię i przekonania polityczne.

Dlatego Master Italia S.p.a. stawia na szacunek, sprawiedliwość i współpracę w środowisku pracy, w relacjach między pracownikami a partnerami, w celu stworzenia funkcjonalnego współuczestnictwa i współpracy między różnymi grupami, aby wspólnie osiągać założone cele biznesowe.

 

FSC

Master Italia S.p.a. opowiada się po stronie środowiska i zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska i znajdywanie równowagi między ekologią a działalnością gospodarczą, oznacza gwarancję lepszego życia dla nas i przyszłych pokoleń.

Master Italia Spa za aktywną promocję odpowiedzialnej gospodarki leśnej uzyskała znak FSC®. Katalog ATLANTIS na rok 2015 jest oznaczony logiem FSC®. Znak ten gwarantuje, że drewno wykorzystywane do produktów certyfikowanych FSC® pochodzi z lasów, które są właściwie i odpowiedzialnie zarządzanych, zgodnie z surowymi normami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi, zatwierdzonymi przez Forest Stewardship Council®.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!