CERTYFIKATY

Etyka biznesowa, jakość, bezpieczeństwo oraz zrównoważony rozwój własnych produktów i działalności stanowią dla Master Italia S.p.a. wartości podstawowe. Dlatego właśnie Master Italia S.p.a. uruchomiła liczne procesy certyfikacyjne związane z etyczną produkcją i jakością.

Norma SA8000 oraz platforma internetowa SEDEX służą podkreślaniu i promowaniu wartości firmy w ramach jej społecznej odpowiedzialności, na których Master Italia S.p.a. opiera każde swoje działanie. Dążymy do stałej poprawy warunków pracy, przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych , w ramach tworzonej wewnętrznej polityki odpowiedzialności społecznej firmy.

Etyka i produkty idą w parze w tym samym tempie: etyczna i odpowiedzialna polityka biznesowa oznacza, że ​​produkt firmy ma być bezpieczny i nie może naruszać równowagi ekologicznej. Z obowiązku Master Italia S.p.a. zapewnienia jakości i bezpieczeństwa materiałów, wynikają znaki towarowe gwarantujące klientowi jakość i bezpieczeństwo (zgodnie z Rozporządzeniem  REACH (WE) nr. 1907/2006) oraz Oeko-Tex. Dzięki laboratoryjnej kontroli materiałów, Master Italia S.p.a. gwarantuje ich jakość, bezpieczeństwo i trwałość.

ETHICS

SA 8000

Master Italia S.p.A. introduces itself on the market with the utmost transparency and reliability by means of the SA (Social Accountability) certification 8000, which is the first international standard for the certification of the ethical and social commitment of companies. Master Italia S.p.A. decided to proceed voluntarily towards the SA 8000 certification both for the will to demonstrate and to have acknowledged from the outside the correctness and the moral quality of its work, and in the view of being different compared to competition. In particular, Master Italia S.p.A. committed to have its management system comply with all the social requirements as provided by the regulation SA8000, that is:

  • Child labour
  • Forced labour
  • Health and safety
  • freedom of association and the right of collective negotiation
  • discrimination
  • disciplinary procedures
  • Working hours
  • Salary
  • Management system

Master Italia S.p.A. cares to raise awareness of all its suppliers on the main principles of the regulation SA8000.

QUALITY

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!