Codul eticii

Legalitatea, transparența și controlul reprezintă valorile etice de bază pe care Master Italia S.p.a.
Recunoaşterea, partajarea și acceptarea acestor valori este extrem de importantă, nu numai pentru a garanta funcționarea corectă a dinamicii interne ale companiei, dar, de asemenea, în scopul de a menține o reputație a afacerii plauzibilă și de echilibru.

Observarea comportamentului de afaceri etic, reprezintă pentru Master Italia S.p.a, respectarea valorilor libertății, demnității umane și al respectării diversității și respingerea fiecărui tip de discriminare pe bază de sex, rasă, limbă, cultură, religie și convingeri politice.

Astfel, Master Italia S.p.a. sprijină justiția și cooperarea în mediul de lucru între angajați și parteneri, astfel încât să creeze o participare funcțională și de colaborare între diferitele părți, în scopul de a atinge obiectivele de afaceri prestabilite în comun.

FSC

Master Italia S.p.a. se află de partea mediului și a durabilității. Protejarea mediului înconjurător și găsirea echilibrului corect între durabilitate și afaceri, înseamnă garantarea unei vieţi mai bune pentru noi şi pentru generațiile viitoare.

Din acest motiv, Master Italia S.p.a. contribuie activ pentru promovarea rezultatelor responsabile de gestionare a pădurilor din marca FSC®.Catalogul ATLANTIS 2015 este FSC® certificat. Această marcă garantează că lemnul folosit pentru produsele FSC®-certificat, provine din păduri care sunt corect și responsabil gestionate în conformitate cu standardele stricte de mediu, sociale și solide economic, aprobate de Forest Stewardship Council®.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!