ETISK KOD

Laglighet, Transparens och Kontroll representerar basen för de etiska värderingar som Master Italia S.p.a bygger sin etiska kod på. Att bekräfta, dela och acceptera dessa värderingar är det viktigaste, inte bara för att garantera en optimering av företagets interna dynamik, utan även för att behålla en förtroendegivande och stadig affärsrelation.

Att iaktaga ett etiskt affärsmannaskap innebär för Master Italia S.p.a att arbeta med stor respekt för värdet av frihet, mänsklighet och mångfald samt motarbeta varje typ av diskriminering baserad på kön, ras, språk, kultur, religion eller politisk övertygelse.

Därför stödjer Master Italia S.p.a. respekt, rättvisa och sammarbete mellan anställda och partners i alla sammanhang så att en kreativ miljö med delaktighet och utveckling från alla parters sida uppstår så att gemensamt uppsatta mål kan uppnås.

 

FSC

Master Italia S.p.a. står upp för miljö och hållbarhet. Att skydda miljön och hitta den rätta balansen mellan hållbarhet och affär, innebär att vi samtidigt säkerställer ett bättre liv för oss själva och kommande generationer.

Av detta skäl arbetar Master Italia S.p.a. aktivt för att stödja ett ansvarstagande skogsbruk genom att arbeta med varumärket FSC®. Katalogen ATLANTIS 2016 är FSC®-certifierad.
Varumärket garanterar att träd som används för FSC®-certifierade produkter kommer från skogar som brukas med respekt för vedertagna miljömässiga, sociala och ekonomiska standarder, som godkänts av Forest Stewardship Council, FSC®.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!