CERTIFIERINGAR

Affärsetik, kvalitet,säkerhet och hållbarhet av egna produkter och i handling representerar nödvändiga värderingar för Master Italia S.p.a.. Därför har Master Italia S.p.a. startat olika certifieringsprocesser kopplade till etik och kvalitet.

Standard SA8000 liksom online-platformen SEDEX möter behovet av att fokusera på och kommunicera företagets värderingar avseende det sociala ansvarstagande som präglar varje vidtagen åtgärd från Master Italia S.p.a..
Syftet är att åstadkomma en ständig utveckling av arbetsförhållanden avseende mänskliga rättigheter och arbetsrätt genom den egna policyn för socialt ansvarstagande.

Etik och produkter går hand i hand och i takt : en etisk och ansvarstagande affärsidé betyder att företagandet måste skapa säkra och hållbara produkter. Utmaningen för Master Italia S.p.a. avseende kvalitet och säkerhet i material, har resulterat i säkerhets- och kvalitetsvarumärkena BY YOUR SIDE (i överensstämmelse med REACH (EC) regulations no. 1907/2006) och OEKO-TEX. Genom att genomföra laberatorietester av material garanterar Master Italia S.p.a. dess kvalitet, säkerhet och hållbarhet.

 

ETIK

SA 8000

Master Italia S.p.A. presenterar sig med största transparens och tillförlitlighet genom SA (Social Accountability) certification 8000, som är den första internationella standard för certifiering av företags sociala åttaganden.

Master Italia S.p.A. beslutade att frivilligt ansluta sig till SA 8000 certifieringen både för viljan att utåt visa korrektheten och moralen i företagets arbete och för att påvisa en skillnad gemfört med konkurrenter.

Rent konkret förband sig Master Italia S.p.a. att implementera ett managemnet system där man kommer att rätta sig efter alla sociala krav som regleras i SA8000, vilket omfattar:

  • Child labour
  • Forced labour
  • Health and safety
  • freedom of association and the right of collective negotiation
  • discrimination
  • disciplinary procedures
  • Working hours
  • Salary
  • Management system

Master Italia S.p.A. kommer att uppmärksamma alla sina leverantörer på huvuddragen i reglerna för SA8000.

KVALITET  

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!