SPÅRBARHET

Det frivilliga deltagandet i “the certification scheme of TRACEABILITY” för egna produkter representerar för Master Italia S.p.a. ett konkret sätt att garantera och bevisa för konsumenterna transperansen hos det egna varumärket ATLANTIS och uppmuntra medvetenhet i inköp. En “spårad” produkt är en “ren produkt” med en väldigt specifik identitet och tydligt ursprung.
Master Italia S.p.a:s avsikt är därför att vara totalt ärliga vad gäller all information kopplad till produkten avseende:
tillverkningsplats för de avgörande stegen i produktionen; huvuddragen för produkten: namn, produktionsnummer, år, namn på importör och websida.
Certifieringen TRACEABILITY, utfärdad och kontrollerad av Chamber of Commerce, garanterar för konsumenten ett “reguljärt pass” för produkten, vars historia, beskrivs på en särskild märkning i produkten, ökar det upplevda värdet avseende kvalitet, säkerhet och etik.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!