КОДЕКС ЕТИКИ

Законність, прозорість та контроль є основними етичними цінностями, на яких Master Italia S.p.a. грунтує свій Кодекс етики. Визнання, спільне використання та прийняття таких цінностей має переважне значення не тільки для забезпечення належного функціонування внутрішньої динаміки компанії, але й для підтримання надійної та стійкої ділової репутації.

Виконання норм етичної ділової поведінки означає для Master Italia S.p.a. роботу з дотриманням цінностей свободи, людської гідності та поваги до розмаїття, а також відмову від будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, мови, культури, релігії та політичних переконань.

Таким чином, Master Italia S.p.a. підтримує повагу, справедливість і співпрацю у межах робочого середовища між працівниками і партнерами з метою створення функціональної участі та співпраці між різними ділянками для досягнення встановлених ділових цілей.

FSC

Master Italia S.p.a. дотримується вимог щодо захисту навколишного середовища і раціонального використання. Захист навколишнього середовища та пошук балансу між раціональним використанням і комерційною діяльністю означає забезпечення кращого життя для нас і для майбутніх поколінь.

Саме тому активний внесок Master Italia S.p.a. з метою сприяння відповідальному управлінню лісними ресурсами призвів до створення торгової марки FSC®. Каталог ATLANTIS 2015 має сертифікат FSC®. Ця торгова марка гарантує, що деревина, яка використовується для продукції з сертифікатом FSC®, походить з лісів, відповідальне управління якими здійснюється відповідно до суворих екологічних, соціальних та економічно жорстких стандартів, затверджених Forest Stewardship Council®.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!