Сертификати

Бизнес етиката, качеството, безопасността и устойчивостта на собствените ни продукти заr Master Italia S.p.a. са основни ценности. Затова Master Italia S.p.a. започва няколко процеса на сертификация, свързани с етиката и качеството на продукцията.

Стандартът SA8000 , както и online платформата SEDEX представят тези ценности в сферата на социалната отговорност , на която Master Italia S.p.a. базира всичките си действия. Нейната цел е постоянното подобрение на условията за работа за работниците и техните права, определяки интернациоанлни правила за социална отговорност.

Етиката и продуктите ни вървят ръка за ръка- етичните и отоговрните бизнес практики позволяват производството на безопасен и устойчив продукт. Истинската задача на Master Italia S.p.a. спрямо качеството и безопасността на материалите дава резултат чрез By Your Side (в сългасие с REACH (EC) регулация № 1907/2006) и OEKO-TEX.SA 8000

Master Italia S.p.A. се представя на пазара чрез прозрачност и надежност, изпозлзвайки SA (социална отчетност) certification 8000, който е първият междунареден сертификат за социално и етично задължение на фирмите.

Master Italia S.p.A. доброволно решава да гони SA 8000 сертификация не само за да се отличава от конкурентните си, но и за да демонстрира, че признава нуждата от коректност и поддръжка на моралните качества.

По-специално Master Italia S.p.A. се ангажира да следва всички социални изисквания, предоставени от SA8000, които са:

  • Детски труд
  • Насилествен труд
  • Здравен и безопасност
  • свобода на сдруженията и право за колективно договаряне
  • дискриминация
  • дисциплинарни процедури
  • Работно време
  • Заплата
  • Система на мениджмънт

Master Italia S.p.A. цели да предостави инфомрация за всичките си доставки по основните принципи и регулации на сертификата SA8000.Качество

Atlantis is a portrait site, turn your device.