ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η επιχειρηματική ηθική, η ποιότητα, η ασφάλεια και η βιωσιμότητα των δικών της προϊόντων και ενεργειών αντιπροσωπεύουν τις απαραίτητες αξίες της Master Italia S.p.a. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Master Italia S.p.a έχει ξεκινήσει διάφορες διαδικασίες πιστοποίησης που σχετίζονται με τη δεοντολογία και την ποιότητα των προϊόντων.

Το πρότυπο SA8000 καθώς και η online πλατφόρμα SEDEX ανταποκρίνονται στην ανάγκη προβολής και ανακοίνωσης των τιμών της εταιρείας με όρους Κοινωνικής Ευθύνης κατά τους οποίους η Master Italia Spa βασίζει κάθε δράση της. Σκοπός της είναι η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας με σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των εργαζομένων με τη διαμόρφωση μιας εσωτερικής πολιτικής για την Κοινωνική Ευθύνη. Η δεοντολογία και τα προϊόντα συμβαδίζουν με τον ίδιο ρυθμό: μια ηθική και υπεύθυνη επιχειρηματική πολιτική σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να δημιουργήσει ένα ασφαλές και βιώσιμο προϊόν. Το πραγματικό έργο της Master Italia S.p.a. (σύμφωνα με τους κανονισμούς REACH (ΕC) αριθ. 1907/2006) και την OEKO-TEX. Με την επεξεργασία των υλικών της μέσω εργαστηριακών ελέγχων, η Master Italia S.p.a. εγγυάται την ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητά τους.SA 8000

Η Master Italia S.p.A. εισάγεται στην αγορά με διαφάνεια και αξιοπιστία μέσω της πιστοποίησης 8000 , η οποία αποτελεί το πρώτο διεθνές πρότυπο για την πιστοποίηση της ηθικής και κοινωνικής δέσμευσης των εταιρειών.

Η Master Italia SpA αποφάσισε να προχωρήσει οικειοθελώς στην πιστοποίηση SA 8000 λόγο της θέλησης της να αποδειχθεί και να αναγνωριστεί η ορθότητα και η ηθική ποιότητα του έργου της από τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα, η Master Italia S.p.A. δεσμεύεται να τηρεί το σύστημα διαχείρισής της σύμφωνα με όλες τις κοινωνικές απαιτήσεις που προβλέπει ο κανονισμόςSA8000, που είναι:

  • Παιδική εργασία
  • Αναγκαστική εργασία
  • Υγεία και ασφάλεια
  • Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης
  • Διάκρισεις
  • Πειθαρχικές διαδικασίες
  • Ωράριο εργασίας
  • Σύστημα διαχείρισης

Η Master Italia SpA φροντίζει να ευαισθητοποιήσει όλους τους προμηθευτές της σχετικά με τις βασικές αρχές του κανονισμού SA8000 .ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Atlantis is a portrait site, turn your device.