SERTIFIKAATIT

Omien tuotteiden ja tekojen liiketoimintaetiikka, laatu, turvallisuus ja kestävyys ovat Master Italia S.p.A.:lle merkityksellisiä arvoja. Tästä syystä Master Italia S.p.A. on aloittanut erilaisia sertifiointiprosesseja, jotka liittyvät tuotteiden etiikkaan ja laatuun.

Standardi SA8000 ja verkkoympäristö SEDEX korostavat ja välittävät yrityksen yhteiskuntavastuullisia arvoja, joihin Master Italia S.p.A. perustaa kaiken toimintansa. Sen tarkoituksena on työolojen jatkuva parantaminen ja ihmis- ja työntekijäin oikeuksien kunnioittaminen määrittelemällä sisäiset periaatteet yhteiskunnallisen vastuun toteuttamiselle.

Etiikka ja tuotteet kulkevat samaa tahtia käsi kädessä: eettinen ja vastuullinen liiketoimintaperiaate tarkoittaa, että yrityksen täytyy valmistaa turvallisia ja kestäviä tuotteita. Master Italia S.p.A.:n todellinen työ materiaalien laadun ja turvallisuuden eteen on antanut tulokseksi laatu- ja turvallisuusmerkinnät BY YOUR SIDE (Euroopan unionin REACH-säädösten nro. 1907/2006 mukaisesti) ja OEKO-TEX. Tarkistamalla materiaalinsa laboratoriotutkimuksilla Master Italia S.p.A. takaa niiden laadun, turvallisuuden ja yhteiskunnallisen ja ekologisen kestävyyden.SA8000

Master Italia S.p.A. esittäytyy markkinoilla läpinäkyvänä ja luotettavana toimijana SA (Social Accountability, Yhteiskuntavastuu) -sertifikaatin 8000 avulla, joka on ensimmäinen kansainvälinen standardi yritysten eettiselle ja yhteiskunnalliselle sitoutumiselle.

Master Italia S.p.A. on vapaaehtoisesti päättänyt seurata SA8000 -sertifikaattia halusta tunnustaa ja osoittaa ulkopuolelta työnsä oikeellisuus ja moraalinen laatu ja erottautua siten kilpailijoistaan.

Erityisesti Master Italia S.p.A. on sitoutunut siihen, että sen koko hallintojärjestelmä noudattaa kaikkia SA8000-sertifikaatin sosiaalisia vaatimuksia koskien:

  • Lapsityövoiman käyttöä
  • Pakkotyövoiman käyttöä
  • Terveyttä ja turvallisuutta
  • Yhdistymisvapautta ja oikeutta kollektiiviseen neuvotteluun
  • Syrjintää
  • Kurinpitomenettelyjä
  • Työaikoja
  • Hallintojärjestelmää

Master Italia S.p.A. haluaa levittää kaikille tavarantoimittajilleen tietoisuutta SA8000-säädöksen pääperiaatteista.LAATU

Atlantis is a portrait site, turn your device.