CERTYFIKATY

Master Italia S.p.a. traktuje etykę biznesu, jakość, bezpieczeństwo i ekologię jej własnych produktów i działań jako wartości niezbywalne. Dlatego też Master Italia S.p.a. przystąpiła do różnych procesów certyfikacji, związanych z etyką i jakością produktów.

Norma SA8000, a także platforma online SEDEX spełniają potrzebę podkreślania i komunikowania wyznawanych przez firmę wartości związanych z Odpowiedzialnością społeczną, na których Master Italia S.p.a. opiera się we wszystkich swoich działaniach. Celem jest ciągłe ulepszanie warunków pracy dotyczących praw człowieka i praw pracowniczych poprzez zorganizowanie wewnętrznej polityki odpowiedzialności społecznej.

Etyka i produkty są ze sobą nierozerwalnie połączone: etyczna i odpowiedzialna polityka biznesu oznacza, że przedsiębiorstwo musi wytwarzać bezpieczne i ekologiczne produkty. Prace firmy Master Italia S.p.a. nad zapewnieniem jakości i bezpieczeństwa materiałów prowadzą do uzyskania znaków jakości i bezpieczeństwa BY YOUR SIDE (zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006) oraz OEKO-TEX. Przetwarzając materiały z zastosowaniem kontroli laboratoryjnej, Master Italia S.p.a. gwarantuje ich jakość, bezpieczeństwo i przyjazność dla środowiska.SA 8000

Master Italia S.p.A. demonstruje na rynku swoją przejrzystość i wiarygodność, posiadając certyfikat SA (Social Accountability) 8000, będący pierwszym międzynarodowym standardem zaangażowania etycznego i społecznego firm.

Master Italia S.p.A. postanowiła dobrowolnie pracować nad uzyskaniem certyfikacji SA 8000, zarówno z chęci zademonstrowania prawidłowości i moralności swojej pracy i uzyskania jej potwierdzenia przez organ zewnętrzny, jak i z myślą o wyróżnieniu się spośród konkurencji.

Master Italia S.p.A. zobowiązuje się w szczególności do tego, że jej system zarządzania będzie zgodny z wszystkimi wymaganiami natury społecznej, opisanymi w SA8000, w obszarach takich jak:

  • Zatrudnianie nieletnich
  • Praca przymusowa
  • BHP
  • wolność stowarzyszania i prawo do negocjacji zbiorowych
  • dyskryminacja
  • procedury
  • Godziny pracy
  • Wynagrodzenia
  • System zarządzania

Master Italia S.p.A. zależy na zwiększaniu świadomości jej dostawców co głównych zasad normy SA8000.JAKOŚĆ

Atlantis is a portrait site, turn your device.