CERTIFIKÁTY

Podnikateľská etika, kvalita, bezpečnosť a udržateľnosť výroby reprezentuje pre Master Italia S.p.a. dôležité hodnoty. Preto Master Italia S.p.a. začala rôzne procesy certifikácie spojené s etikou a kvalitou.

Štandard SA8000, ako aj online platformaSEDEX spájajú potrebu zvýrazniť a oboznámiť okolie s hodnotami spoločnosti ohľadomsociálnej zodpovednosti, ktorá je v Master Italia S.p.a. základom každého kroku. Dôvodom je neustále zlepšovanie pracovných podmienok s rešpektom na ľudské práva a práva zamestnancov, ktoré chceme zabezpečiť vnútornou politikou sociálnej zodpovednosti.

Etika a produkty idú ruka v ruke: etický a zodpovedný prístup k podnikaniu vedie k tvorbe kvalitných, bezpečných a udržateľných produktov. Dôležitá úloha Master Italia S.p.a. ohľadom kvality a bezpečnosti materiálov je výsledkom kvality a bezpečnosti PRE VÁS (s ohľadom na REACH (EC) regulácie č.. 1907/2006) a OEKO-TEX. Spracovaním materiálov laboratórnymi testami , Master Italia S.p.a. garantuje kvalitu, bezpečnosť a udržateľnosť.SA 8000

Master Italia S.p.A. je na trhu známa transparentnosťou a zodpovednosťou vďaka SA (Social Accountability) certification 8000, čo je prvý medzinárodne uznávaný certifikát etiky a spoločenských záväzkoch .

Master Italia S.p.A. sa dobrovoľne rozhodla získať certifikát SA 8000, aby demonštrovala svoju korektnosť, morálne kvality, a aby sa odlíšila od svojej konkurencie .

Konkrétne, Master Italia S.p.A. sa zaviazala mať taký systém managementu týkajúcich sa pracovných podmienok, ako vyžadujú regulácie SA8000, to je:

  • Detská práca
  • Nútená práca
  • Zdravie a bezpečnosť
  • sloboda združovania a kolektívnych dohôd
  • diskriminácia
  • disciplinárne procedúry
  • Pracovný čas
  • Mzdové podmienky
  • Systém managementu

Master Italia S.p.A. sa snaží zvýšiť povedomie všetkých svojích dodávateľov o týchto reguláciách SA8000.KVALITA

Atlantis is a portrait site, turn your device.