Thanks to Atlantis Connect, the cap becomes interactive


OVEĽA VIAC AKO ŠILTOVKA
Obrovská inovácia, ktorá premieňa šiltovku na interaktívny objekt:
ATLANTIS CONNECT - nástroj úplne novej aplikácie ATLANTIS APP. Vďaka využitiu NFC technológie zabudovanej v produktoch Atlantis je možné si prezrieť históriu produktu a parametre cez multimédiá, videá a webstránky.

AKO PRACOVAŤ S ATLANTIS APP
ATLANTIS APP je oveľa viac ako obyčajná aplikácia. Je to podnikateľský nástroj, ktorý umožňuje pripojiť sa do sveta Atlantis.
  
  
 
 
 

NFC – Near Field Communication

NFC znamená Near-Field Communication a je to forma bezkontaktnej komunikácie umožňujúcej mobilom, tabletom a laptopom zdieľať dáta s NFC zariadením.
Svet NFC je spojený s DIGITALIZÁCIOU každodenných objektov. Osvojenie si NFC riešení umožňuje spoločnostiam ukázať technické parametre produktov, tak ako aj prezentovať históriu a filozofiu spoločnosti.

Viac NFC informácií

Atlantis is a portrait site, turn your device.