MORE THAN A SIMPLE CAP

ВЕЛИКАТА ИНВОАЦИЯ НА ATLANTIS , КОЯТО ПОЗВОЛЯВА ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ЕДНА СПОРТНА ШАПКА В ИСТИНСКИ ИНТЕРКАТИВЕН ОБЕКТ.

Чрез употребата на микрочипове с NFC технология Atlantis предлага нещо абсолютн оново, което може да намери употреба в множество сфери.


NFC – Near Field Communication

NFC е съкращение за Near-Field Communication. Това е начин за безконтактна комуникация, която позволява на телефоните, таблети и лаптопи да споделят информация помежду си.
NFC технологията е свързана с ДИГИТАЛИАЗАЦИЯТА на нашето ежедневие. Приемането на NFC решения позволява на компаниите да демонстрират техническите характеристики на продуктите си, както и да илюстрират своята филсофояи и история.


Светът на рбаотата
Image News


Светът на реклмата:
Image News


В музикалния свят:
Image News


В спортния свят:
Image News


Събития:
Image News


Моден свят:
Image News
Atlantis is a portrait site, turn your device.