Udržanie napredovania


Byť udržateľný nie je abstraktná predstava, ale predstavujekaždodenné správanie.
Je to o rozhodnutiach a životnom štýle jednotlivca, ale nie je to všetko.
Je to hlavne o rozhodnutiach podnikov: je to nový podnikateľský model.

Udržateľnosť je spôsob života, problém uvedomovania si dopadu, záväzok voči budúcnosti, nový spôsob tvorby, výroby, distribúcie a predaju. (Ercole Botto Poala, Prezident Milano Unica)


Projekt

Každý rok distribuujeme milióny výrobkov do celého sveta. Preto si uvedomujeme úlohu, ktorú zohrávame pri vytváraní udržateľnej budúcnosti pre životné prostredie, zákazníkov, ktorí si nás vyberajú a pre všetkých ľudí, ktorí s nami spolupracujú. Pracujeme zodpovedne a vytvárame doplnky s udržateľným dopadom na svet.
Vieme, že je pred nami náročná cesta, ale snažíme sa zlepšovať sa krok po kroku.
Každý deň sa sami seba pýtame, čo je tá správna vec pri tvorení produktov, kde kvalita, funkčnosť a dynamika sú najdôležitejšími. A, samozrejme, udržateľnosť.
Už viac ako 20 rokov uspokojujeme potreby naších zákazníkov. Cítime, že v tomto treba pokračovať a pridať aj pozitívny dopad.


+42% OBRAT

50K VÝROBKY OEKO-TEX

+5 UDRŽATEĽNÉ PRODUKTY V NAŠOM KATALÓGU

+51% LABORATÓRNE TESTOVANÉ PRODUKTY

+18% OPTIMALIZÁCIA ZÁSIELOK

+40% ĽUDIA PRACUJÚCI V ATLANTIS

+16% KRAJINY, KDE SÚ NAŠE VÝROBKY DOSTUPNÉ

+50% PROSTRIEDKY NA VÝROBU S KONTROLOU

+2000 HODINY VENOVANÉ PRÁCI S MLADÝMI ĽUĎMI

Atlantis is a portrait site, turn your device.