ПроследимостДобрволното записване за сертифицираната схема за проследяване за нас предствлява конкретен начин да гарантираме и да докажем на нашите клиенти, че ATLANTIS е зпазена марка за осведоменост. “Проследен” прдоукт е “ясен продукт” със специфична идентичност и произход. Целта на Master Italia S.p.a.е да сме напълно честни, предоствяйки инфомрацията з анашите продукти, касеща: място на производство; tглавни черти на продукта: име, номер, година на произвдоство и номер в сайта.Сертификацията за проследяване, издадена и проверена от Тъговската камара, гарантира на клиентите за “изрядният паспорт” на продукта, чиято история, дадена на отелен етикет, повеишава възприеманта стойност откъм качество, безопасност и етичност.Atlantis is a portrait site, turn your device.