ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΗ προαιρετική εγγραφή στο σύστημα πιστοποίησης ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ των προϊόντων, αντιπροσωπεύει για την Master Italia Spa έναν συγκεκριμένο τρόπο για να εγγυηθεί και να αποδείξει στους καταναλωτές τη διαφάνεια του εμπορικού σήματος της ATLANTIS και να ενθαρρύνει την ευαισθητοποίηση των αγορών. Ένα "εντοπισμένο" προϊόν είναι ένα "σαφές προϊόν" με πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα και μια ορισμένη προέλευση. Ο σκοπός της Master Italia S.p.a είναι συνεπώς η απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τις πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν όσο αφορά: τους τόπους παραγωγής στα κύρια στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος: όνομα, αριθμός παραγωγής, έτος, όνομα του εισαγωγέα και ιστοσελίδα . Η πιστοποίηση της ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, που εκδίδεται και ελέγχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο, εγγυάται στον καταναλωτή ένα «καθαρό διαβατήριο» του προϊόντος, η ιστορία του οποίου αναφέρεται σε ειδική ετικέτα, αυξάνει την αντιληπτή αξία της ποιότητας, της ασφάλειας και της δεοντολογίας.Atlantis is a portrait site, turn your device.