Спонсортство

Бихме се радвали да обмислим предложения за партньорство и спонсорство, които включват парична помощ или различни корпоративни системи. Компаниите трябва да да съвместими с нашите фирмите ценности

За да изберем фирми и дейности, ние обръщаме внимание на:
• конкретни и добри резултати;
• разпространение на темата на проекта;
• създаване на близка и продължителна кооперация между Atlantis и спонсорираната институация;
• подобряване на уменията и на двете страни.


Atlantis is a portrait site, turn your device.