Χορηγία

Η Atlantis είναι περισσότερο από ευτυχής να εξετάσει προτάσεις εταιρικής σχέσης και χορηγίας που περιλαμβάνουν νομισματική υποστήριξη ή διαφορετικά συνεργατικά συστήματα. Οι εταιρείες πρέπει να είναι συμβατές με τις αξίες της εταιρείας μας

Για να επιλέξουμε δραστηριότητες και εταιρείες που θα υποστηριχτούν, εστιάζουμε:
• σε συγκεκριμένα και καλά αποτελέσματα.
• στη διάδοση ευαισθητοποίησης σχετικά με το θέμα του έργου.
• στη δημιουργία στενής και συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ της Atlantis και του χορηγουμένου.
• στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων ομάδων.


Atlantis is a portrait site, turn your device.