Sponsorointi

Atlantis harkitsee mielellään kumppanuus- ja sponsorointiehdotuksia, joihin kuuluu rahallinen tuki tai muut erilaiset yhteistyötavat. Yritysten tulee olla yhteensopivia yhtiömme arvomaailman kanssa.

Keskitymme tukemiemme aktiviteettien ja yritysten valinnassa seuraaviin asioihin:
• hyviin ja konkreettisiin tuloksiin;
• tietoisuuden levittämiseen kyseisten projektien aihepiiristä;
• tiiviin ja jatkuvan yhteistyön luomiseen Atlantiksen ja sponsoroidun instituution välillä;
• mukanaolevien tiimien taitojen kehittämiseen.


Atlantis is a portrait site, turn your device.