Polityka ochrony danych osobowych

Art. 13 Rozporządzenia UE 679/2016 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Master Italia S.p.A., z siedzibą pod adresem Via Giorgio La Pira, 19 – 30027 San Dona' di Piave (VE) – Włochy, Nr VAT UE IT02591350273, jest spółką, która, występując w roli Administratora Danych, gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Rozporządzenia UE 679/2016 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ( “Rozporządzenie”). Atlantis stanowi znak towarowy Master Italia S.p.A. Możecie Państwo kontaktować się z nami pod adresem marketing@masteritalia.it

 

DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe i wszelkie dane dotyczące Państwa zakupów przetwarzane będą przez Master Italia S.p.A. w celu:
1. utworzenia Państwa osobistego konta Atlantis i udostępnienia usług specjalnych i funkcji przydatnych dla Klienta (np. przyspieszenie zakupów, uzyskanie cennika, śledzenie dostawy Państwa produktów, sprawdzanie historii zakupów itp.);
Bez tych danych nie będziemy w stanie udostępniać Państwu usług służących zarządzaniu Państwa kontem Atlantis.
Niemniej jednak, Państwa dane są konieczne w celu:
2. dokonywania sprzedaży wybranych produktów i wykonywania zawartej umowy;
3. wypełniania obowiązków podatkowych i rachunkowych dotyczących Państwa zakupu (np. w odniesieniu do kwestii podatkowych i księgowych);
4. świadczenia obsługi posprzedażnej (np. obsługi klienta).
Oprócz tego, jeżeli wyraziliście Państwo zgodę, państwa dane przetwarzane będą przez Master Italia S.p.A. w:
5. Celach marketingowych: informowania Państwa (przy użyciu Newslettera, poczty elektronicznej, telefonu, komunikatorów, wpisów, wiadomości lub informacji o inicjatywach w sieciach społecznościowych itp.) o naszych produktach, usługach (np. jak kupić produkty, warunki dostawy itp.) lub inicjatywach (np. wystawach lub imprezach), wysyłania Państwu materiałów reklamowych i promocyjnych.
W takim przypadku będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie Państwa zgody; w każdej chwili możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę, jeśli zaś nie życzycie sobie Państwo jej udzielać, mimo to możecie Państwo założyć osobiste konto Atlantis.

CZY WSZYSTKIE DANE, O JAKIE PAŃSTWO PROSICIE, SĄ KONIECZNE?

Prosimy o podanie wszystkich danych oznaczonych jako “ obowiązkowe ”, są one bowiem konieczne w celu rejestrowania zakupów lub zarządzania nimi; w przypadku niepodania lub podania niepełnych danych, nie można będzie dokończyć Państwa rejestracji ani zakupów.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane przetwarzane będą głównie elektronicznie, w celu zarządzania Państwa rejestracją i dokonywanymi przez Państwa zakupami.
Jeżeli zgadzacie się Państwo na wykorzystanie Państwa danych, dane te wykorzystywane będą w celu udzielania bieżących informacji (w tym poprzez newslettery lub sieci społecznościowe) na temat produktów, sposobów dokonywania zakupów lub dostaw oraz na temat inicjatyw (np. wystaw, imprez), które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. W tym celu możemy sprawdzać, przy użyciu Państwa adresu e-mail, czy korzystacie Państwo z sieci społecznościowych (np. Facebook) oraz wyświetlać w ten sposób informacje o inicjatywach lub promocjach. Dane zawsze przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawsze w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność, a także w celu zapobieżenia ich nieuprawnionemu ujawnieniu lub wykorzystaniu, zmianie lub zniszczeniu.

NA JAK DŁUGI OKRES ZACHOWUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane będą przechowywane dopóki zachowuje ważność Twoja rejestracja w  Atlantis  i na podstawie Twojej zgody, przez okres 24 miesięcy dla celów wysyłania newslettera i komunikatów marketingowych, po czym zapytamy, czy chcesz przedłużyć swoją zgodę na kolejne 24 miesiące.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić wyrażone zgody, a niezależnie od tego możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na wysyłanie newslettera handlowego. 

 
KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?

Twoje dane nie będą rozpowszechniane publicznie. W celu zarządzania Państwa rejestracją w Atlantis oraz, jeżeli udzieliliście Państwo zgody, w celu realizacji dodatkowych czynności, na które się Państwo zgodziliście, Państwa dane przetwarzane będą tylko przez osoby, które Master Italia S.p.A. uprawniła do przetwarzania danych (w zakresie ograniczonym do ich zakresu obowiązków) oraz przez zewnętrzne podmioty przetwarzające dane w imieniu Master Italia, w tym:  (i) firmy będące naszymi wyłącznymi dystrybutorami na Państwa terytorium, które będą zarządzać Państwa zamówieniami; (ii) firmy odpowiedzialne za realizację “Obsługi Klienta”; (iii) firmy odpowiedzialne za przygotowanie, obsługę i wysyłanie newsletterów, matemiałów reklamowych i promocyjnych; (iv) firmy odpowiedzialne za zarządzanie naszą stroną internetową i związanymi z nią plikami komputerowymi. Pełną listę uzyskać można z marketing@masteritalia.it  
Wreszcie, w przypadku udzielenia nam przez Państwa zgody dla celów marketingowych, Państwa adres e-mail może zostać tymczasowo ujawniony - w postaci zaszyfrowanej i bezbiecznej - sieciom społecznościowym (np. Facebook, Google+, Instagram, etc.) w celu umożliwienia Państwu otrzymywania wiadomości lub treści reklamowych. 

CZY PAŃSTWA DANE SĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ?

W celu umożliwienia nam właściwego zarządzania naszą stroną internetową, Państwa dane osobowe przekazywane będą do krajów spoza Unii Europejskiej, w szczególności do Stanów Zjednoczonych. 
Państwa dane przekazywane będą w sposób całkowicie zgodny z gwarancjami, zabezpieczeniami i uprawnieniami, jakie zapewniają przepisy ochrony danych osobowych. Składając prosty wniosek możecie Państwo otrzymać dalsze informacje na temat przekazywania swoich danych i zabezpieczeń służących ich ochronie.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?

W dowolnym czasie możecie Państwo realizować prawa udzielone na mocy artykułów 15-22 Rozporządzenia, pisząc wiadomość na adres marketing@masteritalia.it, w tym:
- uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe;
- uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
- poprawiać nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe Państwa dotyczące;
- bezzwłocznie usunąć dotyczące Państwa dane osobowe;
- ograniczyć przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych;
- uzyskać powiadomienia dotyczące poprawiania, usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub ograniczeń ich przetwarzania;
- macie Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych w postaci zorganizowanego, powszechnie stosowanego, możliwego do odczytywania na komputerze formatu.
W dowolnym czasie możecie Państwo również:
-wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, w szczególności dla celów marketingowych lub analizy Państwa zachowań lub preferencji zakupowych
-wycofać udzieloną zgodę.

Z KIM MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ W CELU ZŁOŻENIA SKARGI?
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych stanowi naruszenie postanowień Rozporządzenia, zawsze możesz złożyć skargę do włoskiego organu ochrony danych (www.garanteprivacy.it) albo do organu ochrony danych kraju, w którym przebywasz, pracujesz, lub też w którym, twoim zdaniem, nastąpiło naruszenieAtlantis is a portrait site, turn your device.